Emparro 3-fase strømforsyninger | Murrelektronik

Emparro® 3~

Premium strømforsyning

Pålitelig og effektiv

Emparro 3-fase strømforsyninger for 24 V-applikasjoner er viktige komponenter i installasjoner som stiller høye krav. Disse enhetene er ikke bare ytterst pålitelige, men også usedvanlig effektive, på grunn av deres innebygde kraftreserve. Samtidig krever de ikke mye plass i skapet.

  • MTBF på ca. 1.000.000 timer
  • Integrert gassutslippsrør
  • Opp til 95% virkningsgrad
  • Permanent overbelastningsbeskyttet - opptil 20%
  • Power Boost-funksjon med 150% effekt i opptil 5 sekunder
  • Hyper Boost-funksjon med 400% effekt i opptil 20 ms
  • Minimalt plassbehov
Alarmkontakt og LED
Effektivitet
Inngangsspenning
MTBF-verdi
Parallelldrift
Power Boost
Semi F47
Strømbegrenser
To-fase-drift
Tydelig signal

En alarmkontakt signaliserer overspenning, kortslutning og temperatur. En LED indikerer driftsmodus.

95% effektivitet

En høyere effektivitetsgrad tilsvarer et minimalt effekttap, som leder til reduserte driftskostnader. Emparro sin lavere driftstemperatur sørger for at enheten, og komponentene som er installert rundt den, ikke blir så påvirket av varmeoppbygging i skapet. Derfor kan styreskap med mindre dimensjoner anvendes.

En global aktør

Det brede inngangsspenningsområdet gjør Emparro egnet for bruk over hele verden.

Høy MTBF-verdi

Emparro har en høy MTBF-verdi. MTBF (Mean Time Between Failure) beskriver gjennomsnittstiden mellom feil.

Enda mer kraft

Koble opptil fem strømforsyningsenheter til hverandre for å øke kraften, uten å måtte justere dem når det gjelder kabellengde og tverrsnitt. Parallelldrift aktiveres av en bryter - enkelt og praktisk.

Oppstart med en enkelt strømforsyning

Enheten leverer opptil 50% mer strøm for å starte høyere belastninger og kapasiteter, uten å bruke en ekstra strømforsyning.

Stabil utgangsspenning

Produkter som oppfyller Semi F47-standarden sørger for stabil utgangsspenning selv under spenningsfall.

Beskyttelse mot overbelastningsskader

Ved overbelastning styres utgangsspenningen med en konstant strøm. Den er begrenset til 100% av den nominelle strømmen (eller til 150% i Power Boost-modus). Dette beskytter strømforsyningen mot skader.

Kontinuerlig to-fase-drift

Hvis en fase mislykkes, fortsetter enhetene å operere pålitelig i to faser, ikke bare i kort tid, men kontinuerlig.

Du kan også være interessert i

Hei
Vi er her for deg!
Vi tar hånd om spørsmålene dine...