Fleksible løsninger for robotindustrien | Murrelektronik

Robotteknologi

Begrenset plass

De minste feltbussmodulene fra Murrelektronik passer til og med på akse 6 på en robotarm - dette muliggjør distribuert installasjon i prosessens umiddelbare nærhet.

Vibrasjons- og støtsikre komponenter

Feltbussmodulene fra Murrelektronik er helt tette og er tilgjengelig i enten plast eller metall. Dette gjør dem motstandsdyktige mot de høye stramme- og akselerasjonskreftene på roboten.

Bredt utvalg av vridningsfaste kabler

Murrelektronik har mange års erfaring med vridningsfaste kabler som er egnet for kabelkjeder, og tilbyr kabler som er svært motstandsdyktige mot et høyt antall bøyninger og vendinger.

Vi er her for deg!
Vi tar hånd om spørsmålene dine...