Cube67 diagnostisk gateway | Murrelektronik

Cube67 diagnostisk gateway

Enkel diagnostikk

Fordeler for ingeniører og vedlikeholdspersonell og maskinoperatører

Cube67-systemet har omfattende diagnostikkalternativer. Vår diagnostisk gateway gir Plug & Play-tilgang til data via et Ethernet-grensesnitt. Denne løsningen er enkel å implementere og gir klare instruksjoner i tilfelle feil, samtidig som det gir maksimal maskintilgjengelighet.

 • Ingeniører bruker diagnostisk gateway til å undersøke topologien til Cube67-systemet og oppdage installasjonsfeil på et tidlig stadium.

 • Maskinoperatører kan raskt identifisere feil ved å midlertidig integrere Diagnostic Gateway. Det er også en god løsning for godkjenningstester for maskiner. Med permanent integrering er det mulig å feilsøke via ekstern tilgang.

 • Maskin- eller systemoperatøren som permanent integrerer Diagnostic Gateway, kan reagere på potensielle problemer tidlig. I beste fall er instruksjoner for feilsøking allerede implementert, slik at teknikeren kan ta med seg den rette delen når de kommer for å utføre reparasjoner.

Cube67 diagnostisk gateway er verktøyet som snakker ditt språk!

 • Diagnostikk og topologideteksjon uten ytterligere programmering
 • Enkel tilkobling av Cube67 Diagnostic Gateway mellom Cube67-bussnoden og de tilkoblede I/O-modulene i Cube67-installasjonen.
 • Fungerer med alle Cube67-bussnoder, og er også bakoverkompatibel med eldre moduler
 • Tilgang til topologi, prosessdata og diagnosedata, uavhengig av nettleser og plattform.
 • Diagnostisk minne (loggbok) i tilfelle raske kortvarige feil
 • Betegnelser og feilmeldinger i klartekst
 • Uavhengig av protokoll og styresystem
 • Dataforsyning via et standard OPC UA-grensesnitt som grunnlag for overgang til Industri 4.0

Løs vedlikeholdsoppgaver raskt via ekstern tilgang

Cube67 gjør det mulig å bli varslet om hva som skjer på maskinen din, når som helst og hvor som helst. Man kan dermed være proaktiv i forhold til feil og unngå flaskehalser, gjennom prediktivt vedlikehold. Omfattende prosessdata og diagnosedata sendes enten til PLC, eller uavhengig av fieldbussen via Cube67 Diagnostic Gateway. Dette muliggjør høy oppløsningshastighet for førstegangssamtaler via ekstern tilgang.

Cube67 i nettbutikken

Webserveren for Cube67 Diagnostic Gateway

Brukeren får en øyeblikkelig oversikt over Cube67-systemet og Diagnostic Gateway, med informasjon om for eksempel tilkoblingsdata, systemspenninger og strøm.

Tydelig fremstilling av systemtopologien, både i tabellform og grafisk form, og viser alle prosess- og diagnosedata i sanntid.

Detaljert diagnostikk og systemmeldinger, inkludert en presis forklaring i klartekst, beskrivelse av påvirkningene og informasjon om hvordan du løser feilen.

Hei
Vi er her for deg!
Vi tar hånd om spørsmålene dine...